ÅPNINGSTIDER Trollveggen Besøkssenter

Årets åpning avhenger av smittevern situasjonen og de reglene som er gjeldende. Normalt åpner vi 1. juni 2021

Vi åpner anlegget onsdag 01.juni 2022

Siste åpningsdag er onsdag 31. august 2022

 

ÅPNINGSTIDER

I høysesong kl 11.00 – 19.00.

I lavsesong  kl 11.00 – 18.00.

 

Om du har noen spørsmål, så ring tlf + 47 958 98 045